سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشکده علوم قرآنی استان قم 
مدرس 
 
 
جدل و استدلال در قرآن  
همکاری 
مجمع نمایندگان طلاب  
مسئول 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز گروه های علمی تحقیقی آیت الله فاضل لنکرانی  
محقق 
 
 
همکاری علمی 
همکاری 
مجلس خبرگان  
نماینده استان کرمان  
 
 
علمی اجرائی