سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجلس خبرگان  
نماینده استان کرمان  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز گروه های علمی تحقیقی آیت الله فاضل لنکرانی  
محقق 
 
 
همکاری علمی 
همکاری 
مجمع نمایندگان طلاب  
مسئول 
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
دانشکده علوم قرآنی استان قم 
مدرس 
 
 
جدل و استدلال در قرآن  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
-----